Med Jesus i centrum!

Kristofferkyrkan


Kristofferkyrkan vill vara en församling med Jesus i centrum och ett hjärta för Karlshamn. Vi vill vara en kyrka för alla åldrar.


Kristofferkyrkan är en församling som tillhör EFS, som är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Oktober


Söndag  1/10 kl. 11.00


GUDSTJÄNST 

Patrik Bratt


Söndag 8/10 kl. 11.00


GUDSTJÄNST

med nattvard

Patrik Bratt, Gullevi Spåre


Söndag 15/10 kl. 11.00


GUDSTJÄNST


Söndag 22/10 kl. 11.00


GUDSTJÄNST

Liselotte Spåre, Maria Carlsson


28-29/10

Lördag - Söndag

EFS i Blekinge

Konferens i Listerkyrkan, Hällevik

medverkande:

Kerstin Oderhem och Simon Johansson