Med Jesus i centrum!

Kristofferkyrkan


Kristofferkyrkan vill vara en församling med Jesus i centrum och ett hjärta för Karlshamn. Vi vill vara en kyrka för alla åldrar.


Kristofferkyrkan är en församling som tillhör EFS, som är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.


Januari


Söndag 14/1 kl. 11.00

GUDSTJÄNST

Patrik Bratt

Musik av Cyrene Barck


Söndag 21/1 kl. 11.00

EKUMENISK MÄSSA

i Ringamåla kyrkaFebruari


Söndag 4/2 kl. 11.00

GUDSTJÄNST

Patrik Bratt, LarsOlof Larsson

Musik av Bodil Victorsson


Söndag 11/2 kl. 11.00

Cafégudstjänst

Patrik Bratt


Söndag 18/2 kl. 11.00

Gudstjänst

Var och en som vill får vara med och medverka med vittnesbörd, sång eller musik.

BrittMari Eriksson

Musik av Cyrene Barck