Med Jesus i centrum!

Kristofferkyrkan


Kristofferkyrkan vill vara en församling med Jesus i centrum och ett hjärta för Karlshamn. Vi vill vara en kyrka för alla åldrar.


Kristofferkyrkan är en församling som tillhör EFS, som är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Oktober


Tacksägelsedagen

9. Söndag.  11.00.        

GUDSTJÄNST

Patrik Bratt


Artonde söndagen efter trefaldighet

16. Söndag.  11.00      

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Gullevi Spåre, BrittMari Eriksson

Musik av Per Fastrup


Nittonde söndagen efter trefaldighet

22. Lördag.   9.30        

FÄRDVÄG

Bengt Åkesson, Liselotte Spåre


Tjugonde söndagen efter trefaldighet

30. Söndag. 11.00.      

GUDSTJÄNST

Patrik Bratt, Jenny Fastrup

Musik av Per Fastrup