Med Jesus i centrum!

Kristofferkyrkan


Kristofferkyrkan vill vara en församling med Jesus i centrum och ett hjärta för Karlshamn. Vi vill vara en kyrka för alla åldrar.


Kristofferkyrkan är en församling som tillhör EFS, som är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

November


Söndag  5/11 kl. 11.00

GUDSTJÄNST 

Patrik Bratt, BrittMari Eriksson

Musik av Bodil Victorsson


Söndag 12/11 kl. 11.00

CAFÉGUDSTJÄNST

Patrik Bratt, 


Söndag 19/11 kl. 11.00

GUDSTJÄNST

Jan-Erik Öström, LarsOlof Larsson


Söndag 26/11 kl. 11.00

Messy Church

 Maria Carlsson, Jenny Fastrup

och Josefina Eriksson


December


Söndag 3/12 kl. 11.00

ADVENTSGUDSTJÄNST

med missionsgåva

Patrik Bratt, Percy Larsson

Blåsorkester