RPG

Alla är välkomna till

samlingar Torsdagar kl 14:00


i samarbete med SENSUS

Sparbanken Karlshamn

RPG-föreningen Träffpunkten


i Karlshamn är en idell och partipolitiskt obunden förening,

som vill värna människan utifrån kristna värderingar.

Den är öppen för alla, oavsett ålder och livsåskådning,

alltså även för anhöriga och alla andra som är intresserade av äldrefrågor.

Dess verksamhet syftar till gemenskap, berikande aktiviteter,

förmedlande av samhällsinformation samt opinionsbildning i för

pensionärer vitala frågor. Föreningen är aansluten till Riksförbundet Pensionärsgemenskap.


Vill du veta mer? Gå in på

www.rpg.org.se


Välkommen på torsdagar kl. 14:00 enligt program!

Kaffe med dopp serveras och där ges tillfälle till gemenskap och lite småprat under gemytliga former.


Oktober


12. Konsert för Barnmissionen med Family three,

Kjell och Gunilla Lindstedt med dottern Beatrice Schoultz.

Kollekt till Barnmissionen.

Kristofferkyrkan, Christopher Schrödersgatan 21, Karlshamn.


19. Studiecirkel.

Kristofferkyrkan, Christopher Schrödersgatan 21, Karlshamn.


26. Punkaren som blev pastor.

Evangelist och författare Tomas Wallengren från Jämjö.

I Pingstkyrkan,Stenbackavägen 2, Asarum.

För skjuts till Pingstkyrkan ring Ingegerd Nylin 070-8397541
November


9. Kända och okända kvinnor i Karlshamns historia.

Anki Hansson berättar.

Kristofferkyrkan, Christopher Schrödersgatan 21, Karlshamn.10. RPG-universitetet, Lund.

Föreläsare ej klart.

Anmälan innan 30/10 till Ingegerd Nylin 070-839754116. Studiecirkel.

Kristofferkyrkan, Christopher Schrödersgatan 21, Karlshamn.30. Allsångscafé.

Nu är det advent... igen

Barbro Hörgerg mfl.

I Pingstkyrkan, Stenbackavägen 2, Asarum.

För skjuts till Pingstkyrkan ring Ingegerd Nylin 070-8397541


December


7. Julavslutning.

Julavslutning med julsmörgås.

Tre på G underhåller med sång och musik.

Kristofferkyrkan, Christopher Schrödersgatan 21, Karlshamn.


Alla är välkomna till Träffpunktens samlingar

(medlem eller inte). Men som medlem får du vara med och påverka, och ju fler vi är desto större möjligheter har vi att påverka myndigheter på såväl lokal- som regional- och riksnivå. Som medlem kan du också få olika rabatter genom kortet Smart Senior.


Årsavgiften 2022 är 175 kr/medlem. Avgiften betalas kontant eller via föreningens bankgiro 234-7383.

I avgiften ingår tidningen SeniorPosten med fem nummer/år.


Styrelsen består av: Ingegerd Nylin (ordförande), Gullevi Spåre (vice ordförande), Anna-Lena Ottosson (sekreterare), Regina Carlsson, Börje Lundgren, Ingegerd Ståhlberg och Ingrid Olofsson.

Kassör: Göran Carlsson, utanför styrelsen.