RPG

Alla är välkomna till

samlingar Torsdagar kl 14:00


i samarbete med SENSUS

Sparbanken Karlshamn

RPG-föreningen Träffpunkten


i Karlshamn är en idell och partipolitiskt obunden förening,

som vill värna människan utifrån kristna värderingar.

Den är öppen för alla, oavsett ålder och livsåskådning,

alltså även för anhöriga och alla andra som är intresserade av äldrefrågor.

Dess verksamhet syftar till gemenskap, berikande aktiviteter,

förmedlande av samhällsinformation samt opinionsbildning i för

pensionärer vitala frågor. Föreningen är aansluten till Riksförbundet Pensionärsgemenskap.


Vill du veta mer? Gå in på

www.rpg.org.se


Välkommen på torsdagar kl. 14:00 enligt program!

Kaffe med dopp serveras och där ges tillfälle till gemenskap och lite småprat under gemytliga former.


April


11. Det sanna, det goda och det sköna - min väg till att bli präst.

      Kyrkoadjunkt Olof Boman, Asarum

      Kristofferkyrkan


18. Studiecirkel

      Kristofferkyrkan


25. Allsångscafé

      Barbro Hörberg m. fl

      Pingstkyrkan


Maj


2. Annika Ganestedt och Ulrika Klüft sjunger vårsånger

    för och med oss

    Kristofferkyrkan


16. Studiecirkel

      Kristofferkyrkan


30. Allsångscafé med grillning

      Pingstkyrkan


Juni


5. Utfärd till Östra Blekinge

    Brömsebro, Kristianopel mm

     Program kommer senare
Alla är välkomna till Träffpunktens samlingar

(medlem eller inte). Men som medlem får du vara med och påverka, och ju fler vi är desto större möjligheter har vi att påverka myndigheter på såväl lokal- som regional- och riksnivå. Som medlem kan du också få olika rabatter genom kortet Smart Senior.


Årsavgiften 2022 är 175 kr/medlem. Avgiften betalas kontant eller via föreningens bankgiro 234-7383.

I avgiften ingår tidningen SeniorPosten med fem nummer/år.


Styrelsen består av: Ingegerd Nylin (ordförande), Gullevi Spåre (vice ordförande), Anna-Lena Ottosson (sekreterare), Regina Carlsson, Börje Lundgren, Ingegerd Ståhlberg och Ingrid Olofsson.

Kassör: Göran Carlsson, utanför styrelsen.